Suomen kansallismuseo - The National Museum of Finland Image

Suomen kansallismuseo - The National Museum of Finland

Back To The Mapmap icon
Add to Favourites

Kansallismuseo esittelee suomalaisten vaiheita esihistoriasta nykyaikaan. Merkitävimmät arkeologiset löydöt. Vaihtuvia näyttelyitä. Tee aikamatka Suomen historian. Ainutlaatuiset esineet kertovat elämästä yli 10 000 vuoden aikana.

National Museum presents Finland's history from prehistoric times to our day. The most significant archaeological finds. Temporary exhibitions. Make a time trip in Finland's history. Unique objects tell about life for more than 10,000 years.

National Museum illustrates Finnish history from prehistoric times to the present. Major archaeological finds. Temporary exhibitions. Embark a time-trip through the history of Finland. The museum's unique exhibits tells of the life from a period of over 10,000 years.

Updated on 27 May 2024

Book a nearby experience

Recommended Activities Nearby